Rackstad/Segerfors i svensk-amerikansk press

I USA var intresset för det gamla fäderneslandet stort och många svenskspråkiga tidningar rapporterade “allt” som hände i de gamla hembygderna. Här är ett urval man kan hitta om Rackstad och Segerfors. Klicka på bilden för att förstora texten i urklippen:

Nordstjernan 21 april 1876
Nordstjernan 21 april 1876
Svenska-tribunen 17 oktober 1885
Svenska-tribunen 17 oktober 1885
Svenska-amerikanaren  2 juli 1895
Svenska-amerikanaren 2 juli 1895
Svenska-amerikanska-posten 20 september 1898
Svenska-amerikanska-posten 20 september 1898
Svenska-amerikanska-posten 5 maj 1903
Svenska-amerikanska-posten 5 maj 1903
Svenska amerikanska-posten 29 december 1903
Svenska amerikanska-posten 29 december 1903
Svea 13 januari 1904
Svea 13 januari 1904
Svenska-tribunen-nyheter 14 februari 1911
Svenska-tribunen-nyheter 14 februari 1911
Svenska-tribunen-nyheter 24 mars 1914
Svenska-tribunen-nyheter 24 mars 1914
Svenska-tribunen nyheter 7 mars 1916
Svenska-tribunen nyheter 7 mars 1916
Svenska-amerikanska-posten 15 november 1916
Svenska-amerikanska-posten 15 november 1916
Svenska-amerikanaren 23 november 1916
Svenska-amerikanaren 23 november 1916
Svenska-tribunen-nyheter 23 juni 1920
Svenska-tribunen-nyheter 23 juni 1920
Svenska-amerikanaren 3 juni 1920
Svenska-amerikanaren 3 juni 1920
Vestkusten 19 januari 1928
Vestkusten 19 januari 1928
Svenska-amerikanska-posten 11 januari 1928.
Svenska-amerikanska-posten 11 januari 1928.
Svenska-amerikanska-posten 7 december 1932
Svenska-amerikanska-posten 7 december 1932
Vestkusten 3 januari 1963
Vestkusten 3 januari 1963

Källa: www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican