Dåliga vägar i Rackstad!

” …Gick till Emil Nilsson och köpte sill och fick låna 1/3 l brännvin och en cykel, på vilken jag omedelbart satte mig upp och körde till Rackstad. I Gatbacken mötte Gunnar Danielsson och Otto Hesselbom. Vägen var på det hela taget ganska bra, men över Gatskogen och från Fjaestad till Fritz <Lindström> var den djävlig…”

Ur Ludvig Mattssons dagbok 10 april 1911.

Citatet hämtat från Anders Mattssons utgivning av faderns dagböcker och brev 1908 till 1913. Mycket levande beskrivning av Arvikatrakten!

Samla Rackstads historia?!

Rackstads historia. Ett första förslag till innehåll.
Tillsammans kan vi samla in material och så småningom kanske det kan bli ett tryckt häfte eller en bok…

 1. Rackstad ur ett geologiskt naturperspektiv. Hur såg det ut här när ett nytt landskap växte fram efter inlandsisen? Hur växte Rackstad fram allt eftersom havet drog sig tillbaka? Bergarter? Jordmån? Växtlighet? Djurliv? Etc.
 2. Rackstads allra äldsta historia. De äldsta gårdarna (Holm), vad säger 1500-talets jordböcker? Vad kan man spekulera om när det gäller Rackstads plats i västvärmland under medeltiden?  (Bra källa: Eva ?sterberg. Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600)
 3.  Rackstad under nya tiden. Vilka gårdar fanns tidigt?  Vad vet vi om dem? Hur påverkade skiftesreformerna? Vad levde man av? Vad odlade man? Jan Schröder tillsammans med ? (Vilka arkivhandlingar kan ge information?)
 4. Vägar och stigar i Rackstad. Hur gick vägarna? Väg till Gustås? Vandringsleder på skogen.
 5. Jakt och fiske i äldre dar.
 6. Segerfors bruk och bruksmiljön. Vad innebar det för bygden att bruket kom till?
 7. Torpen i Rackstad
 8. Hagen.
 9. Kvarnen
 10. Porträtt av en smed?
 11. Vart kom alla hus från? Flera av de mest kända husen har ju stått på andra platser. Var?
 12. Hur påverkade det bygden att konstnärer flyttade hit?
 13. Vilohemmet Lugnet? Smedjefallet
 14. Kampuddens historia
 15. Slalombacken
 16. Midsommar
 17. Team Westom?
 18. Rackstad under andra världskriget.
 19. Sommargästerna kommer.
 20. Illustrationer: Rackstadmiljöer i konsten
 21. Ill. Foton
 22. Illustrationer: Kartor